Χρησιμοποιείστε το Mozilla Firefox και το Google Chrome για καλύτερη ανάγνωση του Ιστολογίου

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τα παραδοσιακά τραγούδια της Μακεδονίας είναι από αρχειακό υλικό του Χρήστου Ζάλιου