Translate

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γράφει ο Χρήστος Ζάλιος -->

Γράφει ο Χρήστος Ζάλιος

 1. Αγγελή Δ. Β., Λαογραφικά της πεδινής Θεσσαλίας και στοιχεία της ορεινής, τ. Β', Αθήνα 1987.
 2. Αικατερινίδης Γ., «Μεταμφιέσεις Δωδεκαήμερου εις τον Βορειοελλαδικό χώ­ρο», Πρακτικά Β' Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικοί) χώρου, Θεσσα­λονίκη 1976.
 3. Αικατερινίδης Γεώργιος, "Εκθεσις λαογραφικών αποστολών εις Ευρυτανίαν και Κρήτην", Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 18-19, 331-343, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1967.
 4. Αικατερινίδης Γεώργιος, "Η λαϊκή πανήγυρις του Αγίου Συμεώνος εις Μεσολόγ-γιον", Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 18-19, 181-193, Ακαδημία Αθηνών, Αθή­ναι 1965-1966.
 5. Αικατερινίδης Γεώργιος, Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες, Λαογραφία, Αθήνα 1979.
 6. Άκογλου Ξενοφών, Λαογραφικά Κοτυώρων, Ξένος, Αθήνα 1939.
 7. Αλεξάκης Ελευθέριος, Η σημαία στο γάμο. Τελετουργία εξάπλωση προέλευση, Α­θήνα 1990.
 8. Αλεξάκης Ελευθέριος, Τα γένη και η οικογένεια στην παραδοσιακή κοινωνία της Μάνης, Αθήνα 1980.
 9. Αλεξιάδης Μηνάς Αλ., Η ελληνική και διεθνής επιστημονική ονοματοθεσία της επιστημονικής Λαογραφίας, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1988.
 10. Αναγνωστάκης Η. - Μπαλτά Ε., Η Καππαδοκία των ζώντων μνημείων, εκδ. Πορεία, Αθήνα 1990.
 11. Αναγνωστόπουλος Γ., "Λαογραφικά εξ Ηπείρου", Λαογραφία 5, 3-51, Ελλη­νική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1915.
 12. Αναγνωστόπουλος Ξενοφών, Ελληνικά έθιμα, Αθήνα 1956.
 13. Αναγνωστόπουλος Ξενοφών, Λαογραφικά Ρούμελης, Αθήνα 1955.
 14. Αναγνωστόπουλος Π., "Συλλογή παροιμιών του Ζαγορίου", Λαογραφία 2, 307-329, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1910.
 15. Ανδριώτης Π., Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατι­κών Σπουδών, Αθήνα 1961.
 16. Αντμάν Μαρί-Ελισαμπέτ, Βία και πονηριά. Αντρες και γυναίκες σ' ένα ελληνικό χωριό, Καστανιώτης, Αθήνα 1987.
 17. Αρφαράς Μιχάλης, Το πλατυμέτωπο λαϊκό σπίτι της Κω, Ηβος, Αθήνα 1982.
 18. Αρχιγένης Δημήτρης, Η ζωή στη Σμύρνη, Αθήνα 1980.
 19. Βαγενά Ειρήνη, Κόνιτσα. Χειρόγραφο αρ. 1945, Σπουδαστήριο Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1973.
 20. Βαλαβάνης Ιωακείμ, Μικρασιατικά, Πέρρης, Αθήναι 1891.
 21. Βαλαβάνης Ιωάννης, Ζώντα μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωτικής ζωής, Αθήναι 1892.
 22. Βαλαώρας Βασίλης, Περίστα Ναυπακτίας, Παράρτημα Λαογραφίας Θεσσαλονίκη,1939.
 23. Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακά Σύρος, Πρόοδος 1882 (ανατύπωση Αθήνα 1990).
 24. Βαλσαμίδης Μ., Ψηφίδες, Νάουσα 2002.
 25. Βαλσαμίδης Μ., Οι Μπούλες της Νιάουστας, Σεμινάριο Μελίκης, 2003.
 26. Βαμβακόπουλος Νικόλαος, "Πώς ζούσι κόσμους στου Ιλντιρίμ", Θρακικά 2/6, 174-179, Θρακικό Κέντρο, Αθήνα 1990.
 27. Βάος Ζαφείρης, Θρύλοι και μύθοι της Μήλου, Επτάλοφος, Αθήνα 1988.
 28. Βαρβούνης Μ. Γ., Η διδασκαλία του δημοτικού τραγουδιού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Σμίλη, Αθήνα 1998.
 29. Βαρβούνης Μ.Γ., Εξελίξεις και µετασχηµατισµοί στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό. Ευρωπαϊκή Λέσχη Fragmenta, 1995.
 30. Βαρβούνης Μ.Γ., Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ως ορόσημο για τον Ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1994
 31. Βαρβούνης, Μ. Γ., Συμβολή στη μεθοδολογία της επιτόπιας λαογραφικής έρευνας, Οδυσσέας, Αθήνα 1994.
 32. Βαρίκα-Μοσκόβη Εύρη, Η Κάρπαθος ζη με τις αιώνιες παραδόσεις της, Αθήναι 1976.
 33. Βαρίκα-Μοσκόβη Εύρη, Παραμύθια και τραγούδια της πατρίδας μου Καρπάθου, Α­θήνα 1981.
 34. Βασιλάκης Βάσος, Το Μεσοχώρι της Καρπάθου, Αθήνα 1973.
 35. Βαφειάδου Βαλασία, "Εθιμα Σωζοπόλεως Βορειοανατολικής Θράκης", Θρακικά 2/1, 5-92, Θρακικό Κέντρο, Αθήναι 1979.
 36. Βεΐκου-Σεραμέτη Κατίνα, "Επιβάτες Ιστορία ήθη και έθιμα", Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησσαυρού, 26, 181-329, Επιτροπή Θρακών, Αθήναι 1961.
 37. Βήκας Β., "Εθιμα παρά τοις Βλαχοφώνοις", Λαογραφία 6, 169-188, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1917.
 38. Βίλτσα Σωτηρία, Επισκοπή Ημαθίας, Πτυχιακή εργασία ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, 1996.
 39. Βλάχου Αλεξάνδρα, "Σύμμεικτα Μεγαρικά", Λαογραφία 18, 543-550, Ελληνι­κή Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1959.
 40. Βλάχου Ελένη, "Λαογραφία και ιστορία της Ιμβρου", Αρχείον Θράκης 38, 227-274, Εταιρία Θρακικών Μελετών, Αθήνα 1975.
 41. Βουραζέλη-Μαρινάκου Ελένη, Αι εν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατίαν, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1950.
 42. ΒΟΥΡΝΑΣ Τ. - ΓΑΡΙΔΗ Ε., Η παράδοση και η επιβίωση της στο σημερινό πολιτι­σμό μας, εκδ. Τολίδη, Αθήνα 1981.
 43. Βροντής Αναστάσιος, Ροδιακά λαογραφικά, Τόμος 2, Ρόδος 1950.
 44. Βροντής Αναστάσιος, Ροδιακά, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1939.
 45. Γαϊτάνου Κυριακή, Λαογραφικές πληροφορίες από Λεύκες Πάρου, Χειρόγραφο αριθμός 1955 του 1953. Λαογραφικό Αρχείο Ακαδημίας Αθηνών, αδημοσίευτο.
 46. ΓΑΡΟΥΦΑΣ Δ., Η Σαρακατσάνικη παράδοση, εκδ. Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονί­κη 1982.
 47. Γαρούφας Δημήτρης, "Τα τσελιγκάτα στους Σαρακατσάνους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης", Οι Σαρακατσαναίοι, 131-146, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλό­γων Σαρακατσαναίων, Θεσσαλονίκη 1984.
 48. Γαρούφας Δημήτριος, Ο λαϊκός μας πολιτισμός, Μελίδης, Θεσσαλονίκη 1980.
 49. Γιαγκάκης Γ. & Γιαγκάκη Α., Μύκονος, Δήλος, χθες και σήμερα. Τουμπής, Αθήνα 1986.
 50. Γιαννακάκης Γ., "Η Τζαμάλα", Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θη­σαυρού 17, 269-270, Επιτροπή Θρακών, Αθήναι 1952.
 51. Γιαννάκης Γεώργιος, Το Πυργί της Χίου, Χίος 1980.
 52. Γιαννακογεώργος Α., "Λαογραφικά από την Κατερίνην", Μακεδονικά 1, 506-507, Εταιρία Μακεδόνικων Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1940.
 53. Γιαννακόπουλος Αναστάσιος, "Ιστορία Αυδημίου", Θρακικά 33, 147-178, Θρακικό Κέντρο, Αθήνα 1960.
 54. Γκάτζικος Γιάννης, "Τα ρουγκατσια του Παλαμά και το έθιμο των μεταμφιέσεων στην Ελλάδα", Λαογραφικά 1, 42-54, Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1987.
 55. Γκέρτσος Χαρίδημος, Το Εξάστερον και η λαογραφία αυτού, Αθήνα 1967.
 56. Γκέφου - Μαδιανού Δήµητρα, Πολιτισµός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισµό στην Πολιτισµική Κριτική, Ελληνικά Γράµµατα. Αθήνα 1999
 57. Γκιζέλης Γρηγόριος, "Ηπειρωτικαί θρησκευτικαί πανηγύρεις", 1ο Συμπόσιο Λαογρα­φίας, 21-33, Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1974.
 58. Γκόρπας Θωμάς & Γκόρπας Βησσαρίων, Το πανηγύρι τ' Αη Συμιού, Ζυγός, Αθήνα 1972.
 59. Γκούτος Χαρίλαος, Μολιστινά. Ιστορικά στοιχεία για τα χωριά της Μόλιστας Κονίτσης, Αθήνα 1983.
 60. Γκρίτση-Μιλλιέξ Τατιάνα, Η Τρίπολη του Πόντου, Κέδρος, Αθήνα 1976.
 61. Γορουβάς Νίκος & Κοταμανίδης Στ., "Ο Ζάμαντας", Πανσερραϊκό Ημερολόγιο 10, 148-152, Σέρρες 1984.
 62. Γρηγοριάδης Γεώργιος, Ο Πόντος και το Καρς, Αθήνα 1973.
 63. Δαµιανάκος Σ., «Λαϊκός Πολιτισµός. Ιδεολογική χρήση και Θεωρητική Συγκρότηση του όρου». Επιστηµονική Σκέψη, τεύχος 19, Αθήνα1984.
 64. Δαµιανάκος Στάθης (επιµέλεια), Διαδικασίες κοινωνικού µετασχηµατισµού στην αγροτική Ελλάδα, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1987.
 65. Δαµιανάκος Στάθης, Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισµός, Πλέθρον, Αθήνα 1985
 66. Δανέζης Μιχαήλ, Σαντορίνη 1939-1940, Τυπογραφείον Διαλησμά, Αθήνα 1940.
 67. Δέδε Μαρία, "Η μέρα της Μαμής ή Μπάμπος", Αρχείον Θράκης 39, 195-208, Εταιρία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1976.
 68. Δεληβάννη Β., "Τα Αναστενάρια στο χωριό Κωστή", Αρχείον Θρακικού Λαογραφι­κού Γλωσσικού Θησαυρού 5, Επιτροπή Θρακών, Αθήναι 1938-39.
 69. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΑΓΓ., Ελληνικά παραδοσιακά κοσμήματα, Μουσείο Μπενάκη, Α­θήνα 1979.
 70. Δεληγιάννης Βασίλειος, "Το εν τη περιφέρεια Προύσης χωρίον Κουβούκλια", Μι­κρασιατικά Χρονικά 1, 287-393, Ενωσις Σμυρναίων, Αθήναι 1938.
 71. Δεληγιάννης Βασίλειος, "Το χατζηλήκι στα Κουβούκλια Προύσης", Μικρασιατικά Χρονικά 2, 400-420, Ενωσις Σμυρναίων, Αθήναι 1939.
 72. Δευτεραίος Άγγελος, "Εκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις περιοχάς Νομού Γρεβενών", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 18-19, 316-329, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1967.
 73. Δευτεραίος Άγγελος, Ο άρτος κατά την γέννησιν και την τελευτήν, Αθήνα 1979.
 74. Δημητρίου Νικόλαος, Λαογραφικά της Σάμου, Αθήνα 1983.
 75. Διαμαντής Κων., "Το Καγγελάρι", Εργατική Εστία 10, 232-234, Αθήναι 1948.
 76. Διδασκάλου Ιφιγένεια, "Χριστουγεννιάτικα πρωτοχρονιάτικα τον παλιό καιρό. Έθι­μα και τραγούδια της Ανατολικής Ρωμυλίας", Μακεδονική Ζωή 176, 14-17, Μέρτζος, Θεσσαλονίκη 1981.
 77. Διονυσίου Γιωρ. Π., Αχελινά. Απ' τις λαϊκές παραδόσεις της Αγχιάλου, Αθήνα 1986.
 78. Δρακίδης Γεράσιμος, Ροδιακά, Βιτσικουνάκης, Αθήνα 1937.
 79. Δράκος Νικόλας, Στην Κάλυμνο προχτές και αντίπροχτες, Αθήνα 1982.
 80. Δρανδάκης Α., «Το έθιμο του Καλόγερου στο χωριό Μελίκη του Ν. Ημαθίας», Πρακτικά Γ' Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου, Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1979.
 81. Δώδη Γιάννη, Ανέκδοτες σημειώσεις, Νάουσα.
 82. Εκατονταετηρίς της εν Κωνσταντινουπόλει Εφορείας των ελληνικών σχολείων Νεαπόλεως Καππαδοκίας (Νεβ-Σεχίρ) 1820-1920, Κωνσταντινούπολις 1920.
 83. Έξαρχος Γιώργης, Τσι ϊ αστι? Τι είναι; 220 αινίγματα αρμανέστι-βλάχικα, Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέροιας, Αθήνα 1988.
 84. Ευαγγέλου Ιάσων, Πυροβασία και αναστενάρηδες. Οι βασικές επιστημονικές ερμη­νείες, Πύλη, Αθήνα 1978.
 85. Ευπραξιάδης Λάζαρος, Προκόπι Καππαδοκίας, πατρίδα μου. Ιστορία και λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1974.
 86. Εφραιμίδης Σάββας, Ιστορία - Λαογραφία του Κοτυαίου (Κιουτάχειας), Επιτροπή, Θεσσαλονί­κη 1960.
 87. Ζάλιος Χρήστος, «Οι λαϊκοί οργανοπαίχτες της Νάουσας από τα μέσα του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα» περ. Παράδοση και τέχνη, τ.80, σελ.12-13.
 88. Ζάλιος Χρήστος, «Οι χοροί και τα τραγούδια του μακεδονικού γάμου στα χωριά της Νάουσας στις αρχές του 20ου αιώνα», περ. Παράδοση και τέχνη, τ.86, σελ. 23-24, Μάρτιος-Απρίλιος 2006.
 89. Ζάλιος Χρήστος, Δημήτρης Βογιατζής ή Μήτρος Χαϊβάνος (1870-1942), ο πρώτος Ναουσαίος ζουρνατζής, εφημ. Νέοι Καιροί, 17/2/2007.
 90. Ζάλιος Χρήστος, Η ιστορία του καρναβαλιού μας, εφημ. νέο Βήμα, 16/2/2007.
 91. Ζάλιος Χρήστος, Η ονομασία του εθίμου Μπούλες της Νάουσας, περ. Πολιτιστικά Δρώμενα, αρ.εκδ. 43, Μάρτ.-Απριλ.-Μάιος 2007, σελ. 27-31.
 92. Ζάλιος Χρήστος, Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19ου αιώνα, περ. Παράδοση και τέχνη Χορός, τ. 91, σελ. 6-8, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007.
 93. Ζάλιος Χρήστος, Οι λαϊκοί οργανοπαίχτες και οι κομπανίες της Νάουσας 1870 – 1970, Πρακτικά 20ου Παγκόσμιου Συνέδριου για την έρευνα του Χορού, Αθήνα, 25-29 Οκτωβρίου 2006.
 94. Ζάλιος Χρήστος, Οι Μπούλες της Νάουσας, εφημ. ΛΑΟΣ Βέροιας 11/2/2007 και 17-18/2/2007.
 95. Ζάλιος Χρήστος, Οι φιλαρμονικές στη Βέροια και τη Νάουσα στις αρχές του 20ου αιώνα, περ. ΛΑΜΔΑ, τ. 29, Μάρτιος 2007.
 96. Ζάλιος Χρήστος, Παραδοσιακοί χοροί Ήθη και Έθιμα της Νάουσας, Νάουσα 2009.
 97. Ζάλιος Χρήστος, Ρυθμοί και ρυθμική αρίθμηση των χορών, στο αποκριάτικο χορευτικό δρώμενο της Νάουσας Μπούλες. Μια νέα ρυθμοκινητική προσέγγιση στους χορούς του δρώμενου που θεωρούνται ελεύθερου ρυθμικού τύπου. Πρακτικά 21ου Παγκόσμιου Συνέδριου για την έρευνα του Χορού, Αθήνα, 5-9 Σεπτεμβρίου 2007.
 98. Ζάλιος Χρήστος, Φιλαρμονική Εταιρεία Ναούσης, Νάουσα 2005.
 99. Ζαχαρίου Κωστής, Αναπολήσεις από την παλαιά Σύμη, Ρόδος 1987.
 100. Ζερβουδάκης Σάββας, "Τα ήθη... Καισαρείας Καππαδοκίας", Ξενοφάνης 1/8, 365-382, Αθήναι 1896.
 101. Ζευγώλη-Γλέζου Διαλεχτή, Παροιμίες από τον Απείρανθο της Νάξου, Ελ­ληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήνα 1963.
 102. Ζιώτας Θ., Οι Μπούλες της Νάουσας, Νάουσα 2003.
 103. Ζορμπάς Νικόλαος, Η Βολισσός, Αθήναι 1972.
 104. Ζωηρού - Πασσά Νοεμή, "Λαογραφικά σύμμεικτα εκ Κερκύρας και άλλων τόπων", Κυριακίδης Στίλπων (επιμ.), Λαογραφική Επιθεώρησις, Αθήναι.
 105. Ηλίας Ιάκωβος, Λαογραφικά των Μεγάρων, Επτάλοφος, Αθήνα 1982.
 106. Ήμελλος Στέφανος, "Λαογραφική αποστολή εις την Νήσον Νάξον", Επετηρίς Λαο­γραφικού Αρχείου 13-14, 290-300, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1962.
 107. Ήμελλος Στέφανος, Λαογραφικά, τόμος Β', «Ποικίλα», Αθήνα 1992.
 108. Θεοδωρίδης Θεόδωρος, "Τοπωνύμια και λαογραφικά των Φαράσων της Καππαδοκίας", Μι­κρασιατικά Χρονικά 13, 184-250, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1967.
 109. Ιωαννίδης Σάββας, Ιστορία και στατιστική Τραπεζούντος, Κωνσταντινούπολη 1870 (ανατύπωση Αθήνα 1981).
 110. Καβακόπουλος Παντελής, "Η γιορτή του Αγιόγιαννου στην Καρωτή και τα Βρυσι-κά", Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 24, 269-280, Επιτροπή Θρακών, Αθήναι 1959.
 111. Καββαδίας Γ., Καραγκούνηδες, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσ­σαλών, Αθήνα 1980.
 112. Καζαβής Γεώργιος, Νισύρου λαογραφικά, Νέα Υόρκη 1940.
 113. Καινούργιος Ηλίας, Λαογραφικό. Η Ρούμελη. Το Παλιοχώρι. Οι Σαρακατσάνοι, Αθήνα 1978.
 114. Καινούργιος Ηλίας, Λαογραφικά, Αθήνα 1978.
 115. Κακούρη Κατερίνα, Διονυσιακά, Αθήναι 1963.
 116. Καλογράνης Χρήστος, Οι Μενιδιάτες, Αθήνα 1990.
 117. Καλτσούλας Δημήτριος, Ξηρόμερο και Ξηρομερίτες, Αθήνα 1972.
 118. Κανελλάκης Κωνσταντίνος, Χιακά ανάλεκτα, Τυπογραφείον Πέρρη, Αθήνα 1890.
 119. Καραβασίλης Νίκος, Χάθηκαν αμνημόνευτοι, Άρτα 1976.
 120. Καραβιάς Ι., Άλλοτε και τώρα. Ήθη και έθιμα της Πόλης, Πόλη 1933.
 121. Καρακάσης Σταύρος, "Έκθεσις λαογραφικής αποστολής εις επαρχίαν Πυλίας", Επε­τηρίς Λαογραφικού Αρχείου 17, 204-214, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1964.
 122. Καρακάσης Σταύρος, "Λαογραφική αποστολή εις Κύπρον", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 13-14, 337-348, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1962.
 123. Καρακάσης Σταύρος, "Λαογραφική αποστολή εις Λέσβον", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 15-16, 351-361, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1964.
 124. Καρακάσης Σταύρος, "Μουσική και λαογραφική αποστολή εις Κεφαλληνίαν", Επε­τηρίς Λαογραφικού Αρχείου 10-11, 359-373, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1969.
 125. Καραλίδης Κων., Τσαρικλί Νίγδης Καππαδοκίας, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καππαδόκων Μαυρολόφου, Αθήνα 1985.
 126. Καραναστάσης Αναστάσιος, "Οι ζευγάδες της Κω", Λαογραφία 14, 201-303, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1952.
 127. Καραναστάσης Ηρακλής, Λαογραφικά της Κως, Αθήνα 1980.
 128. Καρανικόλας Σωτήρης & Καρανικόλας Αλέξανδρος, Παροιμίες και φράσεις από τη Σύμη, Επιτροπή Συμιακών Εκδόσεων, Αθήνα 1980.
 129. Καρανικόλας Σωτήριος, "Συμαϊκά λαογραφήματα", Λαογραφία 17, 409-440, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1957.
 130. Καραπατάκης Κώστας, "Ο δράκος", 1ο Συμπόσιο Λαογραφίας Βορειοελλαδικού Χώ­ρου, 79-124, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, Θεσσαλονίκη 1975.
 131. Καραπατάκης Κώστας, "Ποντιακά ήθη και έθιμα", Αρχείον Πόντου 38, 276-289, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Α­θήνα 1983.
 132. Καραπατάκης Κώστας, "Τα κλήδονα στην περιοχή Γρεβενών", 2ο Συμπόσιο Λαο­γραφίας Βορειοελλαδικού Χώρου, 167-186, Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, Θεσσαλονίκη 1976.
 133. Καραπατάκης Κώστας, Η μάνα και το παιδί στα παλιότερα χρόνια, Αθήνα 1983.
 134. Καραπατάκης Κώστας, Το Δωδεκαήμερο. Παλιά Χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα, Παπαδήμας, Αθήνα 1981.
 135. Καραπιπέρης Δημήτριος, Ρουμελιώτικη λαογραφία, Καραπιπέρειον Ίδρυμα, Αθήνα 1984.
 136. Καραράς Νίκος, Το Κορδελιό. Το καμάρι της Σμύρνης, Ένωσις Σμυρνέων, Αθήνα 1971.
 137. Καρασούλη-Μαστορίδου Ανδρονίκη, Αναμνήσεις από τη χαμένη μου πατρίδα, Αθή­ναι 1966.
 138. Καραστεργίου Αριστείδης, Δρυμός. Χωριό της επαρχίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονί­κη 1975.
 139. Καρατζά Ε., Καππαδοκία. Ο τελευταίος Ελληνισμός της περιφέρειας Ακσεράι Γκέλβερι (Καρβάλης), εκδ. Γνώση, Αθήνα 1985.
 140. Καρέλλας Νικόλαος, "Λαογραφικά Σαύρας", Θρακικά 41, 184-224, Θρακικόν Κέντρον, Αθήνα 1967.
 141. Καρπάθιος Εμμανουήλ, Εξομολογητική, Αθήναι 1965.
 142. Κασιμάτης Ιωάννης, Από την παλαιά και σύγχρονη κυθηραϊκή ζωή, Αθήνα 1957.
 143. Κατσαρέλλιας Δημήτριος, Ιστορία Σκύρου, Αθήναι 1908.
 144. Κεφαλληνιάδης Ν., Δαμαριώνας. Το παραδοσιακό χωριό της Νάξου, Σύνδε­σμος Φίλων Δαμαριώνος, Αθήνα 1979.
 145. Κιακίδης Θεόδωρος, "Συνέχεια ιστορίας Σαμακοβίου και περιχώρων", Θρακικά 33, 7-146, Θρακικό Κέντρο, Αθήνα 1960.
 146. Κιουρτσάκης Γιάννης, Το πρόβληµα της παράδοσης, Στιγµή, 1989
 147. Κίτσης Ευθύμιος, Λαογραφικά Σαρακατσαναίων, Θεσσαλονίκη 1982.
 148. Κλήμης Οδυσσέας-Κάρολος, Δρώμενα και έθιμα του κερκυραϊκού λαού, Κέρκυρα 1987.
 149. Κόλλιας Αριστείδης, Αρβανίτες και η καταγωγή των Ελλήνων, Αθήνα 1985.
 150. Κολτσίδας Αντώνης, Οι Κουτσόβλαχοι, Θεσσαλονίκη 1976.
 151. Κορδάτος Γιάννης, Το Πήλιο, Μπάυρον, Αθήνα 1983 (1931).
 152. Κοσμάς Νίκος, Ο Λαγκαδάς. Ιστορία-λαογραφία, Εταιρεία Μακεδόνικων Σπου­δών, Θεσσαλονίκη 1968.
 153. Κουκίδης Γεώργιος, Η Νεάπολη της Καππαδοκίας, Ένωση Σμυρναίων, Αθήνα 1975.
 154. Κουλερής Αριστοφάνης, "Ήθη και έθιμα του χωριού Άμφια του Νομού Ροδόπης", Αρχείον Θράκης 35, 168-187, Αθήναι 1970.
 155. Κούνδουρος Γεώργιος, Οι καλαντζήδες της Μουργκάνας, Ηπειρωτική Εται­ρεία 59, Αθήνα 1990.
 156. Κουντουράκης Παράσχος, "Λαογραφικά στοιχεία του χωρίου Αβδέλλας Διδυμοτεί­χου", Θρακικά 2/3, 166-180, Θρακικό Κέντρο, Αθήνα 1980-81.
 157. Κουσιάδης Γεώργιος, "Τ’ αναστενάρια και οι χοροί των", Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 2/1, 279-281, Επιτροπή Θρακών, Αθήναι 1956.
 158. Κουστένη Ασήμω, Λαογραφικά της Δημητσάνας, Κόρινθος 1984.
 159. Κουτσογιαννοπούλου-Ψωμά Ελένη, Λαογραφικά Βέροιας και περιοχής, Βέροια 1982.
 160. Κουτσούκης Κλεομένης, Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, Αθήνα 1969.
 161. Κρικόπουλος Χρήστος, "Πτυχές από το Κρυόνερο της Ανατολικής Θράκης", Θρακι­κά 2/6, 153-167, Θρακικό Κέντρο, Αθήνα 1988-1990.
 162. Κρικόπουλος Χρήστος, "Το Κρυόνερο της Ανατολικής Θράκης", Θρακικά 2/2, 127-198, Θρακικό Κέντρο, Αθήνα 1979.
 163. Κυριακίδης Στ., Ελληνική Λαογραφία, Α', Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1965.
 164. Κυριακίδου - Νέστορος Άλκη, Η θεωρία της Ελληνικής Λαογραφίας. Κριτική ανάλυση, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1978.
 165. Κυριακίδου Νέστορος Α., Λαογραφικά Μελετήµατα, Πορεία, Αθήνα 1993,.
 166. Κυριακίδου-Νέστορος Α, Οι δώδεκα μήνες. Τα λαογραφικά, εκδ. Μάλλιαρης-Παιδεία, Αθήνα 1982.
 167. Κυριάκος Δημήτριος, Άνδρος. Ιστορία – πολιτισμός, Αθήνα 1966.
 168. Κωλέττας Στέφανος, Λαογραφικά της Κάτω Λαψίστας Ιωαννίνων, Αθήνα 1976.
 169. Κωνσταντινίδης Αριστοτέλης, "Ένα έθιμο και μια συνήθεια σ' ένα χωριό της Ανατο­λικής Θράκης", Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 26, 129-142, Επιτροπή Θρακών, Αθήναι 1961.
 170. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ, Ιστορία της Σκύρου, Αθήναι 1901.
 171. Κωστάκης Θ., Το Μιστί της Καππαδοκίας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1977.
 172. Κωστάκης Θανάσης, Βάτικα και Χαβουτσί. Τα τσακωνοχώρια της Προποντίδας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Α­θήνα 1979.
 173. Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατι­κών Σπουδών, Αθήνα 1968.
 174. Κωστέας Κωστής & Αυξεντίου Αριστόδημος, Βαθκιές ρίζες. Ηθογραφικό χορόδρα­μα, Κύπρος 1978.
 175. Λαγκάνης Ευστάθιος, Ροδιακόν ημερολόγιον, Νοταράς, Ρόδος 1930.
 176. Λαμνάτος Βασίλης, Έθιμα των τσελιγγάδων, Εστία, Αθήνα 1979.
 177. Λαμπαδαρίδης Νικόλαος, "Μαρμαρονησιώτικη εθιμογραφία", Μικρασιατικά Χρονι­κά 14, 273-370, Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήναι 1970.
 178. Λαμπρίδης Ιωάννης, Ζαγοριακά, Αυγή, Αθήνα 1870.
 179. Λαμπρινουδάκης Β. & Ζερβούλης Β., "Έθιμα της Αποκριάς στο Πυργί", Λαογραφία 17, 287-295, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1957.
 180. Λανίτης, Νίκος, Η ψυχή της Κύπρου, Αετός, Αθήνα 1946.
 181. Λαττάς Χρήστος, Η λαογραφία του τόπου μου, Αθήνα 1974.
 182. Λειμώνα-Τρεμπέλα Ελένη, Η Αστυπάλαια και η λαϊκή της αρχιτεκτονική, Γαρταγάνης, Θεσσα­λονίκη 1980.
 183. Λιανίδης Σίμος, "Σύμμεικτα λαογραφικά", Αρχείον Πόντου 42, 139-160, Επι­τροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1988-89.
 184. Λιάπης Κώστας, "Η παλιά παραδοσιακή φορεσιά στον Αϊ-Γιώργη Νηλείας Πηλίου", Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών 9, 121-199, Βόλος 1991.
 185. Λιάπης Κώστας, Ώρες του Πηλίου, Αθήνα 1976.
 186. Λιβάνιος Θ., "Απόκριες στη Σέριφο", Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα 24, 33-34. Αιγέας, Αθήνα 1992.
 187. Λιουδάκι Μαρία, Λαογραφικά Κρήτης. Τόμος 1, Μαντινάδες, Ελευθερουδάκης, Αθήνα 1936.
 188. Λοϊζιάς Πολυξένη, Κυπριακή κυψέλη, Λεμεσός 1920.
 189. Λουίζος Οικονόμος, "Λαογραφικά Ταϊφυρίου", Θρακικά 6, 313-349, Θρακικόν Κέντρον, Αθήναι 1935.
 190. Λουκά Σοφία, Μαγνησία. Χορόσκιοϊ-Μουραντιέ, Νέα Σμύρνη 1960.
 191. Λουκάτος Δ.Σ., Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1977.
 192. Λουκάτος Δ.Σ., Τα Καλοκαιρινά, εκδ. Φιλιππότης, Αθήνα 1982
 193. Λουκάτος Δημ., "Οι λαϊκές Αποκριές στην Κεφαλονιά", Επτανησιακή Πρωτοχρονιά 1, 147-154, Πυρφόρος, Αθήνα 1960.
 194. Λουκάτος Δημ., Πασχαλινά και της άνοιξης, Φιλιππότης, Αθήνα 1980.
 195. Λουκάτος Δημήτριος, "Λαογραφική αποστολή εις Μεγανήσι Λευκάδος", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 11-12, 258-269, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1958-1959.
 196. Λουκάτος Δημήτριος, "Λαογραφική αποστολή εις Παξούς", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 9-10, 416-422, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1955-57.
 197. Λουκάτος Δημήτριος, "Λαογραφική αποστολή εις τα Θεσσαλικά Άγραφα", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 11-12, 295-312, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1958-1959.
 198. Λουκάτος Δημήτριος, "Λαογραφική αποστολή εις τας νήσους Οθωνούς, Ερείκουσαν και Μαθράκι του Νομού Κερκύρας", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 13-14, 268-290, Αθήνα 1962.
 199. Λουκάτος Δημήτριος, "Οι λαϊκές απορίες στην Κεφαλονιά. Μάσκαρες-παραστάσεις -χοροί", Επτανησιακή Πρωτοχρονιά 1, 147-154, Αθήνα 1960.
 200. Λουκάτος Δημήτριος, Κεφαλονίτικη λατρεία, Αθήνα 1946.
 201. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., «Η λαϊκή λατρεία των Φαράσων της Καππαδοκίας», Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Καππαδοκία, 3, Αθήνα 1949.
 202. Λουκόπουλος Δ.& Λουκάτος Δ., Παροιμίες των Φαράσσων, Κέντρο Μικρα­σιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.
 203. Λουκόπουλος Δημ., Στα βουνά του Κατσαντώνη, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1930.
 204. Λουκόπουλος Δημήτρης, Πώς υφαίνουν και ντύνονται οι Αιτωλοί, Σιδερής, Αθήναι 1927 (ανατύπωση Δωδώνη 1985).
 205. Λουκόπουλος Δημήτριος, "Σύμμεικτα αιτωλικά λαογραφικά", Λαογραφία 8, 13-66, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1921.
 206. Λουκόπουλος Δημήτριος, "Σύμμεικτα λαογραφικά Μακεδονίας", Λαογραφία 6, 99-168, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1917.
 207. Λουκόπουλος Δημήτριος, Γεωργικά της Ρούμελης, Αθήνα 1938.
 208. Λουτζάκη Ειρήνη, Λαϊκά Δρώµενα. Παλιές Μορφές και Σύγχρονες εκφράσεις, Υπουργείο Πολιτισµού, Διεύθυνση Λαϊκού πολιτισµού, Αθήνα 1996
 209. Λύκειο των Ελληνίδων Αθηνών, Ένθετο από CD. «ΜΠΟΥΛΕΣ». ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ.
 210. Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, ΗΜΑΘΙΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ, Βέροια 2003.
 211. Μαγκλή Μαρίνα & Καπελλά Θεμελίνα, Λαογραφικά Καλύμνου, Λύκειον Ελληνίδων, Κάλυμνος 1986.
 212. Μαζαράκη Δέσποινα, Πληροφορίες από την Αγλαΐα Νανέρη, πρόσφυγα από το Αϊβαλί, Α­νέκδοτο χειρόγραφο του 1937, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα.
 213. Μακρής Ευριπίδης, Ζωή και παράδοση των Σαρακατσαναίων, Ιωάννινα 1990.
 214. Μακρής Ιπποκράτης, "Λαογραφικά Αρτάκης", Μικρασιατικά Χρονικά 7, 201-272, Ενωσις Σμυρναίων, Α­θήναι 1957.
 215. Μακρής Κωνσταντίνος, Εθιμική οικογενειακή ζωή, Αθήνα 1974.
 216. Μανής Ευάγγελος, Επίσκεψις. Χωρίον εν Κέρκυρα, Αθήνα 1966.
 217. Μάνος Κώστας, Λαογραφία Επταχωρίου-Βοΐου, Αθήνα 1962.
 218. Μανουηλίδης Φίλιππος, "Πόλις και νομός Ραιδεστού", Θρακικά 24, 7-307, Θρακικό Κέντρο, Αθήναι 1955.
 219. Μανωλακάκης Εμμανουήλ, Καρπαθιακά, Τυπογραφείον Καλαράκη, Αθήνα 1896.
 220. Μάρτης Νικ., Η πλαστογράφηση της Ιστορίας της Μακεδονίας, Αθήνα 1983.
 221. Ματαυτσής Βασ., "Λαογραφικά Κασσάνδρας (Βάλτας)", Χρονικά της Χαλκιδικής 11-12, 432-473, Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκη 1966.
 222. Ματαυτσής Βασ., "Παροιμίες και παροιμιώδεις εκφράσεις που λέγονται στην Κασ­σάνδρα (Βάλτα)", Χρονικά της Χαλκιδικής 5, 104-11, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1963.
 223. Μαυροπούλου Αθανασία, "Λαογραφικά", Θρακικά 27, 261-270, Θρακικό Κέντρο, Αθήναι 1958.
 224. Μαυροχαλυβίδης Γ. & Κεσίσογλου Ι, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέ­ντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.
 225. Μέγας Γ., Ελληνικαί εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Αθήνα 1976.
 226. Μέγας Γ.Α., "Θυσία ταύρων και κριών εν τη ΒΑ Θράκη", Λαογραφία 3, 148-171, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθή­ναι 1911.
 227. Μέγας Γ.Α., Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας, εκδ. Εστία, Αθήνα 2004.
 228. Μεθενίτης Αριστείδης, Το χρονικό της Λεψίνας, Αθήνα 1971.
 229. Μεϊμαρίδης Πάνος, Κιρκαγάτς, Θεσσαλονίκη 1973.
 230. Μελίκη Γιώργη, Τα λαογραφικά της Μελίκης. τόμοι Α,Β. Λαογρ. Όμιλ. Μελίκης.
 231. Μελικής Γιώργης, Οι Λαζαρίνες του Ρουμλουκιού, Λύκειο των Ελ­ληνίδων, Θεσσαλονίκη 1977.
 232. Μέλλιος Λάζαρος, Λαογραφικά Φλωρίνης. Τόμος 1, Γιορτές, Φλώρινα 1976.
 233. Μερακλής Μ. Γ., Ελληνική Λαογραφία Α΄. Κοινωνική Συγκρότηση, Οδυσσέας, Αθήνα 1984.
 234. Μερακλής Μ. Γ., Ελληνική Λαογραφία Β΄. Ήθη και Έθιµα, Οδυσσέας, Αθήνα 1986.
 235. Μερακλής Μ. Γ., Ευτράπελες διηγήσεις. Το κοινωνικό τους περιεχόμενο, Εστία, Αθήνα 1980
 236. Μερακλής Μ. Γ., Λαογραφικά Ζητήµατα, Μπούρας, Αθήνα 1989.
 237. Μερακλής Μ.Γ., Σύγχρονος Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός, Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο «Ώρα», Αθήνα 19873 .
 238. Μεργιανού Ανζελ, Ο ελληνισμός στην Κάτω Ιταλία, Αθήνα 1974.
 239. ΜΕΡΛΙΕ Μ., «Οι Ελληνικές κοινότητες στη σύγχρονη Καππαδοκία», Δελτίο Κέν­τρου Μικρασιατικών Σπονδών, 1, Αθήνα 1974.
 240. ΜΕΡΛΙΕ Ο., «Ο τελευταίος Ελληνισμός της Μ. Ασίας», Δελτίο Κέντρου Μικρα­σιατικών Σπουδών, 1, Αθήνα 1974.
 241. Μηλιώρης Νίκος, "Λαογραφικά Βούρλων", Μικρασιατικά Χρονικά 3, 356-367, Ένωσις Σμυρναίων, Αθή­ναι 1940.
 242. Μηλιώρης Νίκος, Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας. Τόμος 2, Λαογραφικά, Ένωσις Σμυρναίων, Αθήνα 1965.
 243. Μιχαήλ-Δέδε Μαρία, "Αναστενάρι. Η δροσιά της φωτιάς", Θρακικά 2/6, 41-152, Θρακικό Κέντρο, Α­θήνα 1978.
 244. Μιχαήλ-Δέδε Μαρία, "Ο Καλόγερος στην Αγία Ελένη Σερρών", Θρακικά 2/2, 93-126, Θρακικό Κέντρο, Αθήναι 1979.
 245. Μιχαήλ-Δέδε Μαρία, Γιορτές, έθιμα και τα τραγούδια τους, Φιλιππότης, Αθήνα 1987.
 246. Μιχαηλίδης-Νουάρος Μιχαήλ, Γλωσσικά και λαογραφικά Κάσου, Φωνή, Αθήνα 1935.
 247. Μιχαηλίδης-Νουάρος Μιχαήλ, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου. Τόμος 1, Αθήνα 1932 (ανατύπωση 1969).
 248. Μιχαηλίδης-Νουάρος Μιχαήλ, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου. Τόμος 2, Αθήνα 1934 (ανατύπωση 1979).
 249. Μοσκόβη Ειρήνη, Της Σύμης τα ψηλά βουνά, Μαυρίδης, Αθήνα 1949.
 250. Μουστάκας Σπύρος, Λαογραφικοί θησαυροί της Λήμνου, Δίπτυχο, Αθήνα 1982.
 251. Μπάϊτσης Τάκης, Κωσταντούλης ο λαϊκός ποιητής της Νάουσας, Νάουσα 1982.
 252. Μπάϊτσης Τάκης, Ο κύκλος της ζωής και το δημοτικό τραγούδι της Νάουσας, Νάουσα 2003.
 253. Μπιλλήρη Νίκη, "Λαμπρή στο Κύναρος", Καλυμνιακά Χρονικά 3, 145-152, Αναγνωστήριον "Αι μούσαι", Κάλυμνος 1982.
 254. Μπιμπέλας Πάνος, Λαογραφικά Κυδωνιών (Αϊβαλή), Μοσχονησίων (Νησί) και Γε-νητσαροχωρίου, Αθήνα 1956.
 255. Μπίρης Κώστας, Αρβανίτες οι Δωριείς του νεώτερου Ελληνισμού, Αθήνα 1960.
 256. Μπλιάτκα Ανθούλα, Ανέκδωτες σημειώσεις, Νάουσα.
 257. Μπότου Α.Γ., Οι Σαρακατσάνοι, Αθήνα 1982.
 258. Μπουνιάς Ιωάννης, Κερκυραϊκά 1-2, 74-75, Αθήνα 1954.
 259. Μυλωνάς Διονύσιος, Ζάκυνθος, Ζάκυνθος 1982.
 260. Νάνου-Σκοτεινιώτη Αποστολία, Μακρινίτσα. Θέματα από την ιστορία και τη λαο­γραφία της, Αθήνα 1977.
 261. Νασίκας Γρηγόριος, Η Σμίξη του Νομού Γρεβενών, Αθήνα 1971.
 262. Νιτσιάκος Β., Χτίζοντας τον χώρο και τον χρόνο, Οδυσσέας, Αθήνα 2003.
 263. Νιτσιάκος Βασίλης, Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Οδυσσέας, Αθήνα 1991.
 264. Ντεληγιάννης Β., "Σύμμικτα λαογραφικά", Θρακικά 4, 222-233, Θρακικό Κέντρο, Αθήναι 1933.
 265. Ντόκας Βαγγέλης, Συνήθειες και τραγούδια του χωριού μου (Παλαιοχώρι Σιράκου Ιωαννίνων), Ιωάννινα 1965.
 266. Ντούζος Δημήτρης, Λαογραφικά Ναυπακτίας, Αθήνα 1961.
 267. Ξεινός Κώστας, Λαογραφικά της Ίμβρου. Τόμος 1, Θεσσαλονίκη 1987.
 268. Οικονομίδης Δημήτριος, "Λαογραφική αποστολή εις Κεντρικόν Ζαγόριον", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 15-16, 338-350, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1964.
 269. Οικονομίδης Απόστολος, "Οιωνοί, δεισιδαιμονίες, μαγγανείες της χερσονήσου Καλ­λιπόλεως και των πέριξ", Αρχείον Θράκης 3, 85-95, Εταιρεία Θρακι­κών Μελετών, Αθήναι 1936-1937.
 270. Οικονομίδης Δ., "Από την ζωήν του Πόντου", Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, 331-343, Αθήναι 1923.
 271. Οικονομίδης Δημήτρης, "Λαογραφική έρευνα εις Μονοδένδρι και Βίτσαν", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 18-19, 271-288, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1967.
 272. Οικονομίδης Δημήτριος, "Η Αγία Παρασκευή παρά τοις Ελλησι και τοις Ρουμάνοις", Επετη­ρίς Λαογραφικού Αρχείου 9-10, 65-104. Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1955.
 273. Οικονομίδης Δημήτριος, "Λαογραφική αποστολή εις τα Κατσανοχώρια Ηπείρου", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 13-14, 389-400, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1962
 274. Οικονομίδης Δημήτριος, "Λαογραφική αποστολή εις την επαρχίαν Μαλακασίου Ηπείρου", Ε­πετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 11-12, 313-320, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1958-59.
 275. Οικονομίδης Δημήτριος, "Λαογραφική έρευνα εις Πωγώνιον Ηπείρου (1965)", Επε­τηρίς Λαογραφικού Αρχείου 18-19, 1965-66, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1967.
 276. Οικονομόπουλος Διονύσιος, Λεριακά, ήτοι χωρογραφία της νήσου Λέρου, Μπεκ, Αθήνα 1888.
 277. Οικονόμου Βασίλειος, Η Ζίτσα. Αδελφότης Ζιτσαΐων, Αθήναι 1969.
 278. Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης. Τόμος 6ος, Ακαδημία Αθηνών, Αθή­ναι 1986.
 279. Παπαγεράκης Ιωάννης, "Άσματα, τοπωνύμια, ήθη και έθιμα Βάβδου και Βραστών", Χρονικά της Χαλκιδικής 19-20, 47-107, Ιστορική και Λαογρα­φική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1970.
 280. Παπαγεωργίου Δ., "Αι Απόκρεω εν Σκύρω", Λαογραφία 2, 35-47, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1910.
 281. Παπαδάκη Ειρήνη, Λόγια του Στειακού λαού. Τόμος 1, τεύχος 1-2, Αθήνα 1938.
 282. Παπαδημητράκης Κωνσταντίνος, Ιστορία και Λαογραφία. Μέσα Διδύμας Χίου, Χίος 1971.
 283. Παπαδόπουλος Α., "Παροιμίαι Πόντου", Λαογραφία 6, 3-77, Ελληνική Λαο­γραφική Εταιρεία, Αθήναι 1917.
 284. Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντιακής διαλέκτου, Επι­τροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958.
 285. Παπαδόπουλος Γεώργιος, Η Δερβήτσανη της Κάτω Δροπόλεως Αργυροκάστρου, Α­θήνα 1978.
 286. Παπαδόπουλος Σάββας, Λαογραφικά Καρακούρτ. Τόμος 2, Θεσσαλονίκη 1986.
 287. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Μάδυτος. Η πόλις της Χερρονήσου, Κωνσταντινίδης, Αθήναι 1890.
 288. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Καλιόπη, Συντεχνίες και επαγγέλματα στη Θράκη 1685-1920, Πιτσιλάς, Αθήνα 1985.
 289. Παπαθανασίου Γ., "Λαογραφικά στοιχεία του χωρίου Χανδρά", Αρχείον Θρακικού Λαογραφι­κού και Γλωσσικού Θησαυρού 18, 259-288, Επιτροπή Θρακών, Αθήναι 1953.
 290. Παπαθανασίου Μαυρουδής, "Λαογραφικά Αρναίας", Χρονικά της Χαλκιδικής 15-16, 669-788, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1968.
 291. Παπαϊωαννίδης Κ., "Λαογραφικά Σωζοπόλεως", Θρακικά 19, 268-298, Θρακικόν Κέντρον, Αθήνα 1944.
 292. Παπαϊωάννου Ιωάννης, Το Πάπιγκο, Θεσσαλονίκη 1977.
 293. Παπακώστας Νικόλαος, Ηπειρωτικά 1. Αθαμανικά, Αθήνα 1967.
 294. Παπαμιχαήλ Άννα, "Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις Χάλκην και Νίσυρον", Επε-τηρίς Λαογραφικού Αρχείου 17, 217-228, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1964.
 295. Παπαμιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, Περιήγησις εις τον Πόντον, Τυπογραφείον του Κράτους, Αθήνα 1903.
 296. Παπαναούμ Δημ., Λαογραφικά Σιατίστης, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1968.
 297. Παπαντωνίου Ι., Ελληνικές φορεσιές, Π.Λ.Ι., Ναύπλιο 1981.
 298. Παπαποστόλου Τάσος, "Λαογραφικά της Εύβοιας", Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 13, 131-210, Εταιρεία Ευβοϊκοί Μελετών, Αθήναι 1966.
 299. Παπαποστόλου Τάσος, Μύθοι θρύλοι παραδόσεις, Άγκυρα, Αθήνα 1983.
 300. Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, "Λαογραφικά Σουφλίου", Θρακικά 37, 265-294, Θρακικόν Κέντρον, Αθήναι 1963.
 301. Παπασταύρου Σταύρος, "Έθιμα και παραδόσεις της Χαλκιδικής", Χρονικά της Χαλ­κιδικής 4, 172-202, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία της Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1962.
 302. Παπαφιλίππου Αλκιβιάδης, "Λαογραφικά Βασιλικών", Χρονικά της Χαλκιδικής 3, 74-82, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1962.
 303. Παπαχαραλάμπους Γ.Χ., Κυπριακά ήθη και έθιμα, Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία 1965.
 304. Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, "Τ' Αναστενάρια", Θρακικά 16, 131-180, Ε­ταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1953.
 305. Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Το Σουφλί. Εστία λαϊκών τεχνών και παραδόσεων, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήνα 1953.
 306. Παπαχριστοδούλου Χ., "Λαογραφικά σύμμεικτα Ρόδου", Λαογραφία 20, 66-175, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθή­ναι 1962.
 307. Πέρδικα Νίκη, "Σκύρος", Νέα Εστία 9, 461-598, Αθήνα 1930.
 308. Περιστέρης Σπύρος, "Λαογραφική αποστολή εις την περιφέρειαν Φωκίδος", Επετη­ρίς Λαογραφικού Αρχείου 17, 173-183, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1966.
 309. Πετρίδης Αθανάσιος, "Λακωνικά", Πανδώρα 19, 277-279, Αθήναι 1868-69.
 310. Πετρόπουλος Δημήτριος & Καρακάσης Σταύρος, "Λαογραφική αποστολή εις την περιφέρειαν Εβρου", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 13-14, 350-371, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1962.
 311. Πετρόπουλος Δημήτριος, "Λαογραφικά Κωστή Ανατολικής Θράκης", Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού Γλωσσικού Θησαυρού 6, 225-248, Επιτροπή Θρακών, Αθήναι 1939-40.
 312. Πετρόπουλος Δημήτριος, "Λαογραφικά Μαΐστρου Ανατολικής Θράκης", Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 9, 181-221, Επιτρο­πή Θρακών, Αθήναι 1942-1943.
 313. Πετρόπουλος Δημήτριος, "Λαογραφικά Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης", Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 7, 145-223, Επι­τροπή Θρακών, Αθήναι 1940-41.
 314. Πετρόπουλος Δημήτριος, "Λαογραφικά Σκοπού Ανατολικής Θράκης", Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 5, 145-269, Επι­τροπή Θρακών, Αθήναι 1938-39.
 315. Πηγιάκη Π., Εθνογραφία. Η μελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην Κοινωνική και Παιδα­γωγική Έρευνα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1988.
 316. Πολίτης Ευστάθιος, "Ο γάμος εν Λευκάδι", Λαογραφία 1, 308-320, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1909.
 317. Πολίτης Νικόλαος, "Ακριτικά άσματα. Ο θάνατος του Διγενή", Λαογραφία Χ 169-275, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1909.
 318. Πολίτης Νικόλαος, "Λαογραφική επιθεώρησις", Λαογραφία 1, 672, Ελληνι­κή Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1909.
 319. Πολίτης Νικόλαος, Λαογραφικά σύμμεικτα. Τόμος 2, Αθήνα 1921.
 320. Πολίτης Νικόλαος, Λαογραφικά σύμμεικτα. Τόμος 3, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1931.
 321. Πολίτης Νικόλαος, Παροιμίες Τόμος 1, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήναι 1899.
 322. Πολίτης Νικόλαος, Παροιμίες Τόμος 2, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήναι 1900.
 323. Πολίτης Νικόλαος, Παροιμίες Τόμος 3, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήναι 1901.
 324. Πολίτης Νικόλαος, Παροιμίες Τόμος 4, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήναι 1902.
 325. Πολυχρονιάδη Ελένη, Ελληνικά κεντήματα, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1980.
 326. Πορτούλας Π. & Κοκμοτός Ι., Λαογραφικά και ιστορικά Αμυγδαλιάς, Α­θήνα 1966.
 327. Πουλιανός Αλέξης, Λαογραφικά Ικαρίας, Εταιρία Λαογραφικών και Ιστορι­κών Μελετών Ικαρίας 1, Αθήνα 1976.
 328. Πούχνερ Β., Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. (Συγκριτική μελέτη), εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1989.
 329. Προβατάκης Θεοχάρης, Κρήτη. Λαϊκή τέχνη και ζωή, Σύλλογος Οροπεδίου Λασιθίου, Αθήνα 1990.
 330. Προκοπίου Σωκράτης, Σεργιάνι στην παλιά Σμύρνη, 2η έκδοση, Αθήνα 1949.
 331. Πρωάκης Κυριάκος, Λαογραφικοί θησαυροί Θυμιανών, Χίος 1985.
 332. Πρώιου Ισίδωρος, "Έθιμα κατά τας Απόκρεως του Πυργιού της Χίου", Λαογραφία 16, 265-269, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1956.
 333. Ρήγας Γεώργιος, Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός Τόμος 4, Θεσσαλονίκη 1970.
 334. Ρήγας Γεώργιος, Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός. Τόμος 1, Θεσσαλονίκη 1958.
 335. Ρουσάλη-Διατσίντου Σοφία, Λαογραφία Λεωνιδίου. Λαογραφικά Τσακωνιάς, Αθήνα 1977.
 336. Ρούσσος-Αβέρκιος Μάρκος, Σαντορίνη. Ήθη, έθιμα και παραδόσεις, Αθήνα 1979.
 337. Ρωμαίος Κωνσταντίνος, " Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις την περιοχήν Τυρού Κυ­νουρίας", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 17, 185-188, Ακαδημία Αθη­νών, Αθήναι 1964.
 338. Ρωμαίος Κωνσταντίνος, "Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις Κοντοβάζαιναν και Μο­ναστηράκι", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 15-16, 259-271, Ακαδη­μία Αθηνών, Αθήναι 1964.
 339. Ρωμαίος Κωνσταντίνος, Κοντά στις ρίζες, Εστία, Αθήνα 1980.
 340. Ρωμαίος Κωνσταντίνος, Λαβύρινθος, Αθήνα 1973-74.
 341. Ρωμαίος Κωνσταντίνος, Λαογραφία. Σημειώσεις παραδόσεων, Σχολή Ξεναγών ΕΟΤ, Αθήνα 1970.
 342. Ρωμαίος Κωνσταντίνος, Λαογραφικά θέματα, Αθήνα 1977.
 343. Σακελλαρίδης Γαβριήλ, "Δημώδες γλωσσικό υλικό και λαογραφικά ανάλεκτα του χωρίου Νι­κία ή Νίκεια της Νισύρου", Νισυριακά Χρονικά 8, 121-256, Αθήνα 1982
 344. Σακελλαρόπουλος Νώντας, Λαογραφικά Βερσιτσίου Καλαβρύτων, Αθήνα 1974.
 345. Σακκάς Δημήτριος, Κοινωνιογράφημα Μεγάρων, Αθήνα 1966.
 346. Σαλαμάγκας Δημήτριος, "Γιαννιώτικες παροιμίες και φράσεις", Ηπειρωτικά Χρονι­κά 18, 125-168, Γιάννινα 1974.
 347. Σαλτάρης Νίκος, Η ζωή των Αρβανιτών, Αθήνα 1986.
 348. Σαμαράς Ηλίας, Λαογραφικά Κλειστού Ευρυτανίας, Αθήνα 1964.
 349. Σαμουηλίδης Χρήστος, "Τα μούτσουνας (οι μάσκες) των Σουρμένων", Αρχείον Πόν­του 38, 19-30, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1984.
 350. Σαμουηλίδης Χρήστος, Μαύρη θάλασσα, Εστία, Αθήνα 1976.
 351. Σαμουηλίδης Χρήστος, Το λαϊκό παραδοσιακό θέατρο του Πόντου, Αθήνα 1980.
 352. Σαραντίδης Ι. Αρχέλαος, Η Σινασός, Νικολαϊδης, Αθήναι 1899.
 353. Σεϊτανίδης Δημήτριος, "Λαογραφικά Σουφλίου Γ, Αρχείον Θράκης 34, 315-336. Εταιρία Θρακικών Μελετών, Α­θήναι 1969.
 354. Σεραφείμ Κώστας, Λαογραφικά της Αργολίδος, Αθήνα 1981.
 355. Σέττας Δημήτριος, "Αινίγματα από τη Βόρεια Εύβοια", Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 12, 3-98. Εταιρία Ευβοϊκών Σπουδών, Αθήναι 1965.
 356. Σέττας Δημήτριος, "Μουσική λαογραφική αποστολή στη Βόρεια Εύβοια. Κατάλογος 305 ηχογραφήσεων", Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 10, 1-23. Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Αθήνα 1963.
 357. Σηφόπουλος Τσαμπίκος & Χρύσης Βασίλης, Λαογραφικά θησαυρίσματα. Αφαντου Ρόδου, Κοινότητα Αφαντου 1988.
 358. Σιαμπανόπουλος Κωνσταντίνος, Αποκριάτικα Κοζάνης, Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1983.
 359. Σιαμπανόπουλος Κωνσταντίνος, Οι Λαζαρίνες, Θεσσαλονίκη 1973.
 360. Σιβρής Βεργής, Ο Σκόπελος Ανατολικής Θράκης, Θεσσαλονίκη 1965.
 361. Σιδερής Ιωάννης, "Οι Ζεϊμπέκ. Έθιμα των Αποκρεων εν Σύρω", Λαογραφία 4, 559-571, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1914.
 362. Σίμος Λουκάς, Λαογραφικό υλικό νήσου Αμοργού. Χειρόγραφο κατατεθειμένο στο Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, αριθμός 1953 Α, Αθήνα 1953.
 363. Σιόντης Κωνσταντίνος, Λαογραφικά Ηπείρου, Ιωάννινα 1965.
 364. Σιταράς Απόστολος, Η Μάδυτος, Αθήνα 1971.
 365. Σκανδάλης Χρήστος, "Η λαϊκή λατρεία περιοχής Κρυφοβού και Κουκλεσίου Ηπεί­ρου", Ηπειρωτική Εστία 332, 1072-1073, Ιωάννινα 1979.
 366. Σκιαδαρέσης Σπύρος, Κεφαλονίτικες ιστορίες, Δίφρος, Αθήνα 1959.
 367. Σκουζές Δημήτριος, "Η πρώτη επίσημη Αποκρηά στην ελεύθερη Αθήνα", Τα Αθη­ναϊκά 47, 48-49, Αθήνα 1970.
 368. Σπανός Δημήτριος, Ψαριανή λαογραφία, Αθήνα 1962.
 369. Σπυριδάκης Γεώργιος, "Εκθεσις λαογραφικής αποστολής εις Κίμωλον", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 15-16, 304-318, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1964.
 370. Σπυριδάκης Γεώργιος, "Λαογραφική αποστολή εις Κέαν", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 13-14, 253-267, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1962.
 371. Στάλιου Αμαλία, "Έθιμα και ενδυμασίαι Κομοτινής", Θρακικά 13, 321-332, Θρακικόν Κέντρον, Αθήναι 1940.
 372. Σταμέλος Δ., Νεοελληνική λαϊκή τέχνη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 19933 .
 373. Σταμούλη-Σαραντή Ελπινίκη, "Από τα έθιμα της Θράκης", Θρακικά 5, 312-343. Θρακικό Κέντρο, Αθή­να 1934.
 374. Σταμούλη-Σαραντή Ελπινίκη, "Λαογραφικά Θράκης", Νέα Εστία 47, 812, Αθήναι 1950.
 375. Σταμούλη-Σαραντή Ελπινίκη, Από την Ανατολική Θράκη. Η Σηλυβρία με τα γύρω χωριά, Αθήνα 1956.
 376. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Ο κεκρυμμένος θησαυρός των λαϊκών παραδόσεων, Αθήναι 1953.
 377. Στέργιου Γεώργιος, "Το Καγκελάρι", Ηπειρωτική Εστία 78, 102-105, Ηπει­ρωτική Εταιρεία, Γιάννενα 1982-1983.
 378. Στεφάνου Αναστάσιος (επιμ.), Ιστορία Κερασιάς (Αρβανιτοκερασιάς) Αρκαδίας, Ενωσις Κερασιωτών, Α­θήναι 1964.
 379. Στεφάνου Αναστάσιος (επιμ.), Λαογραφικά Κερασιάς (Αρβανιτοκερασιάς) Αρκαδίας, Ενωσις Κερασιωτών, Αθήνα 1966.
 380. Στουγιανάκης Ευστάθιος, Ιστορία της πόλεως Ναούσης, Έδεσσα 1924.
 381. Στούπης Σπύρος, Πωγωνισιακά και βησσανιώτικα. Τόμος 1, Κουλουμπής, Πάτρα 1962 και τόμος 2, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Κέρκυρα 1964.
 382. Συναδινός Νάσιος, Οι τεχνίτες της Στεμνίτσας, Αθήνα 1979.
 383. Σωτηράκης Ν., "Ανέκδοτα χιακά δημοτικά", Χιακή Επιθεώρησις 29, 106-117, Αθήνα 1972
 384. Σωτηράκης Ν., "Η Μόστρα στο Νεχώρι", Χιακή Επιθεώρησις 28, 2-6, Αθήνα 1972.
 385. Τακαδόπουλος Λάζαρος, Η Σινασός που έσβυσε, Σωματείο "Η Νέα Σινασός", Αθήνα 1982.
 386. Τζιόβας Δημήτριος, "Κοινωνική συγκρότηση και ανθρωπογεωγραφία Ζαγορίου", Η­πειρωτική Εστία 323, Ιωάννινα 1979.
 387. Τόλης Δημήτριος, Το χωριό Καροπλέσι και η περιοχή Αγράφων, Θεσσαλονίκη 1969.
 388. Τόσκα-Κάμπα Σούλα, Λαογραφικά Αργιθέας θεσσαλικών Αγράφων, Αθήνα 1981.
 389. Τόσκας Νικόλαος, Χόσεψις. Συμβολή εις την λαογραφίαν μας, Αθήναι 1964.
 390. Τραγέλλης Χρήστος, Τα λαογραφικά της Καλλονής Λέσβου, Αθήνα 1982.
 391. Τσαλίκογλου Εμμ., "Λαογραφικά των Φλαβιανών της Καππαδοκίας", Μικρασιατικά Χρονικά 13, 290-337, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1967.
 392. Τσαλίκογλου Εμμ., "Λαογραφικά των Φλαβιανών της Καππαδοκίας", Μικρασιατικά Χρονικά 15, 123-157, Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήναι 1972.
 393. Τσίγκος Στ., Το χωρίον Νύμφες, Κέρκυρα 1972.
 394. Τσιότρας Δημήτριος, "Λαογραφικά και ιστορικά Παλαιοχώρας", Χρονικά της Χαλκιδικής 7, 3-112, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1964.
 395. Τσιούλκα Ι. Κωνσταντίνου, Συμβολαί εις την διγλωσσίαν των Μακεδόνων, Αθήναι 1907.
 396. Τσιρλιγκάνη-Κιναλή Αννα, "Γύρω από την Απολλωνιάδα της Μικράς Ασίας", Μικρασιατικά Χρονικά 12, 195-206. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1965
 397. Τσομπανλιώτης Γιώργος, "Λαογραφικά Κυανής Έβρου", Αρχείον Θράκης 39, 241-253, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1976.
 398. Τσώλης Μιχάλης, Γιορτές της Ρωμηοσύνης, Αθήνα 1980.
 399. Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Τυπογραφείον Δεληγιάννη, Αθήνα 1895.
 400. Φιλιππίδης Ε., «Η αδελφοποιια στους Σαρακατσάνους της Θράκης. Μπρατίμια-Σταυραδέλφια», Πρακτικά Δ' Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1983.
 401. Φλωράκης Αλέκος, Λαϊκή τέχνη και αρχιτεκτονική. Θέματα και όψεις της νεοελληνικής χειροτεχνίας. Σημειώσεις παραδόσεων, Αθήνα 1997.
 402. Φραγκάκι Ευαγγελία, Η λαϊκή τέχνη της Κρήτης. Ανδρική φορεσιά, Αθήνα 1960.
 403. Φραγκεδάκης Εμμανουήλ, Η κρητική βράκα. Η ζωή στο χωριό, Μανουσάκης, Ρέθυμνον 1963.
 404. Φωτιάδη Γεωργίου, Το Δάσκιο Ημαθίας, Βέροια 1971.
 405. Χαβιαράς Μ. Δ., "Ροδιακά μνημεία του ακριτικού κύκλου", Λαογραφία 1, 275-283, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήνα 1909.
 406. Χαλκιάς Κωνσταντίνος, "Η εθιμοταξία της πανηγύρεως του Αγίου Γεωργίου ...εν τω χωρίω Σπώων Καρπάθου", Νισυριακά 5, 308-318, Αθήναι 1976.
 407. Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος, Δορβιτσά Ναυπακτίας και τα χωριά της Πυλήνης, Σύλλογος Αναγέννησις, Αθήνα 1979.
 408. Χαρτουλάρης Δημ., "Το μαντήλι", Χιακή Επιθεώρησις 6, 196-215, Αθήνα 1964.
 409. Χασιάκος Γεώργιος, Γλωσσικά μνημεία της Ρούμελης, Ρουμελιώτικη Βι­βλιοθήκη, Αθήνα 1972.
 410. Χατζηγάκη Κ.Α., «Λαογραφικά Ασπροποτάμου (Πίνδου Τρικάλων)», Φιλολογική Πρωτο­χρονιά, τ. 18,1961, σσ. 245-248.
 411. Χατζηγάκης Αλέξανδρος, Τ' Ασπροπόταμο Πίνδου, Αθήνα 1965.
 412. Χατζηγεωργίου Θέμις, Η αποδημία των Ηπειρωτών, Ηπειρωτική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1958.
 413. Χατζηιωάννου Κ., "Κυπριακές παροιμίες", Λαογραφία 12, 231-252, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήνα 1938.
 414. Χατζημιχάλη Α., Η Ελληνική λαϊκή τέχνη. Η Ελληνική λαϊκή φορεσιά, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1977.
 415. Χατζημιχάλη Αγγελική, Ελληνική λαϊκή τέχνη, Πυρσός, Αθήνα 1931.
 416. Χατζήμπεης Σταμάτης, "Η Κρήνη (Τσεσμές) και η περιοχή της", Μικρασιατικά Χρονικά 12, 207-230, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1965.
 417. Χατζηπανταζής Θόδωρος, Της ασιάτιδος μούσης ερασταί, Στιγμή, Αθήνα 1986.
 418. Χατζησωτηρίου Γεώργιος, Τα λαογραφικά της Μεσογαίας Αττικής, Αθήνα 1980.
 419. Χατζηφώτης Ι., Ο λαϊκός πολιτισμός του Καστελλόριζου, Σύνδεσμος των Α­πανταχού Καστελλοριζίων, Αθήνα 1982.
 420. Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, "Σύμμικτα λαογραφικά", Θρακικά 2, 440-456, Θρακικόν Κέντρον, Αθήναι 1929.
 421. Χριστόπουλος Μηνάς, "Πατριδογραφία", Μικρασιατικά Χρονικά 4, 130-137, Ένωσις Σμυρναίων, Αθήνα 1948.
 422. Χρονόπουλος Αντρέας, Θύμησες και σημειώσεις Τάσου Χαλκιά, Απόπειρα, Αθήνα 1985.
 423. Ψαρράς Μανόλης, "Το πανηγύρι της Αγιας", Ναξιακά 34, 25-27, Ομοσπονδία Ναξιακών Συλλόγων, Αθήνα 1992.
 424. Ψυχογιός Ντίνος, "Οι Γιανίτσαροι", Ηλειακά 1, 5-8, Αθήνα 1951.
 425. Ψυχογιός Ντίνος, "Οι Γιανίτσαροι", Ηλειακά 2, 21-23, Αθήναι 1952.
 426. Ψυχογιός Ντίνος, "Οι Γιανίτσαροι", Ηλειακά 3, 41-44, Αθήναι 1953.
Χρήστος Ζάλιος
Καθηγητής Φυσικής Αωγής
Νάουσα