Χρησιμοποιείστε το Mozilla Firefox και το Google Chrome για καλύτερη ανάγνωση του Ιστολογίου

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πηγή πληροφοριών : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (ψηφιακό αποθετήριο Μέδουσα) http://www.libver.gr/