Χρησιμοποιείστε το Mozilla Firefox και το Google Chrome για καλύτερη ανάγνωση του Ιστολογίου

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τα παραδοσιακά τραγούδια της Νάουσας είναι από αρχειακό υλικό του Χρήστου Ζάλιου