ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πηγή πληροφοριών : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (ψηφιακό αποθετήριο Μέδουσα) http://www.libver.gr/