ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τα παραδοσιακά τραγούδια της Νάουσας είναι από αρχειακό υλικό του Χρήστου Ζάλιου