ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011

Η ΝΑΟΥΣΑ ΤΟ 1910

Το άρθρο αυτό για τη Νάουσα δημοσιεύτηκε απο τον ιστορικό της Νάουσας Ευστάθιο Στουγιαννάκη, στο Μακεδονικό Ημερολόγιο το 1910