ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Γράφει ο Χρήστος Ζάλιος -->

Γράφει ο Χρήστος Ζάλιος

 1. Αβέρωφ Γεώργιος, Τα δημοτικά τραγούδια και οι λαϊκοί χοροί της Κύπρου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκω­σία 1989.
 2. Αγαλιανού Ολυμπία, Η Λέρος που τραγουδά και χορεύει. Πτυχιακή εργασία ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθή­να 1989.
 3. Αμάραντου Κωνσταντίνα, Σινασός Καππαδοκίας. Χοροί και τραγούδια Ήθη και έθιμα, Πτυ­χιακή εργασία Τ.Ε.ΦΑΑ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Κομοτηνή 1991.
 4. Αναγνωσταράς Τριαντάφυλλος, "50 δημοτικά τραγούδια Νικήτης", Χρονικά της Χαλκιδικής 4, 204-221, Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1962.
 5. Ανδρεόπουλος Αργύριος, Ελληνικοί χοροί και δημοτικά τραγούδια, τεύχος 1, Θεσ­σαλονίκη 1932.
 6. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Φ., Τα Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1976.
 7. Αποστολίδης Ιωάννης, "Από τα τραγούδια της Ιερισσού", Χρονικά της Χαλκιδικής 3, 84-96, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1962.
 8. Αποστολίδης Ιωάννης, "Τρία τραγούδια της Ιερισσού", Χρονικά της Χαλκιδικής 1, 108-111, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1961.
 9. Αποστολοπούλου Παναγιώτα & Μαντζούκας Χρήστος, Καταγραφή μελέτη και πα­ρουσίαση των μουσικών και χορευτικών εκδηλώσεων της Υπάτης. Πτυχιακή εργασία Τ.Ε.ΦΑΑ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1990.
 10. Αραβαντινός Π., "Περί ορχήσεως εν Ηπείρω", Πανδώρα 13, 601-602, Αθήναι 1862-1863.
 11. Αραβαντινός Π., Συλλογή δημωδών ασμάτων της Ηπείρου, Τυπογραφείον Πετρή, Αθήνα 1880.
 12. Βαρίκα-Μοσκόβη Εύρη, Παραμύθια και τραγούδια της πατρίδας μου Καρπάθου, Α­θήνα 1981.
 13. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Σ., ΚΑΝΑΡΗΣ Δ., ΠΑΠΑΖΑΡΗΣ Θ., Εισαγωγή στη μουσική, Ο.Ε.Σ.Β. τ. Α', Αθήνα 1989.
 14. Βετσόπουλος Βασίλειος, Το δημοτικό τραγούδι στην Πυρσόγιαννη, χειρόγραφο, Αθήνα 1973.
 15. Βογαζλής Δ. Κ., "Δημοτικά Φιλιππουπολίτικα και Στενημαχίτικα τραγούδια", Θρα­κικά 11, 279-306, Θρακικόν Κέντρον, Αθήναι 1939.
 16. Βροντής Αναστάσιος, Η Ρόδος με χαρά τραγουδάει το Βασιλιά, Ρόδος 1948.
 17. Βροντής Αναστάσιος, Της Ρόδου παραδόσεις και τραγούδια, Ρόδος Απόλλων, 1930.
 18. Γεωργιάδης Μηνάς, "Η γυναίκα στα τραγούδια της Καρπάθου", Δωδεκανησιακά Χρονικά 11, 325-376, Αθήνα 1986.
 19. Γεωργιάδης Τριαντάφυλλος, "Δημώδη γαμήλια άσματα και χοροί της εν Πόντω κωμοπόλεως Κρώμνης της επαρχίας Χαλδίας", Παράρτημα Φόρμιγγος Μουσικόν 2/3/1, 1-15, Αθήναι 1910;
 20. Γεωργίου Βάγια, Καταγραφή και παρουσίαση των μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων του χωριού Σκλίβανη, Πτυχιακή εργασία Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1990.
 21. Γιοφύλης Φώτος, "Τα ηπειρώτικα ήθη έθιμα και τραγούδια", Φιλολογική Πρωτο­χρονιά, Αθήνα 1958.
 22. Γκίκας Γιάννης, Μουσικά όργανα και λαϊκοί οργανοπαίκτες στην Ελλάδα, Τόμος 1, Νότια Εύβοια και Σκύρος, Αθήνα 1975.
 23. Γκίκας Γιάννης, Οι Αρβανίτες και το αρβανίτικο τραγούδι στην Ελλάδα, Αθήνα 1978.
 24. Γόγολος Θ. & Γιαννακός Θ., Σαρακατσάνικα τραγούδια της Ηπείρου, Αδελ­φότητα Σαρακατσάνων Ηπειρωτών Αθήνας, Αθήνα 1983.
 25. Γουλάκη-Βουτυρά Αλεξάνδρα, Μουσική χορός και εικόνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1990.
 26. Διαμαντάρας-Σπυρίδου Αχιλλέας, "Δημώδη άσματα της νήσου Μεγίστης της Πισσιδείας (Καστελλόριζο)", Παράρτημα Φόρμιγγος 2/3/5, 65-74, Αθήναι 1910;
 27. Διδασκάλου Ιφιγένεια, "Χριστουγεννιάτικα πρωτοχρονιάτικα τον παλιό καιρό. Έθι­μα και τραγούδια της Ανατολικής Ρωμυλίας", Μακεδονική Ζωή 176, 14-17, Μέρτζος, Θεσσαλονίκη 1981.
 28. ΔΡΑΓΟΥΜΗ Μ., «Με μαγνητόφωνο στη Σαλαμίνα, Λευκάδα και Ήπειρο», Λαογραφία, Λ', 1975-76.
 29. Δραγούμης Μάρκος, "Δείγματα δημοτικής μουσικής Ιωνίας", Δελτίο Κέντρου Μι­κρασιατικών Σπουδών 1, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1977.
 30. Δραγούμης Μάρκος, "Μια μουσική αποστολή στην Σαμοθράκη το 1961", 6ο Συμπόσιο Λαογρα­φίας του Βορειοελλαδικού Χώρου, 37-76, 1Μ.ΧΑ., Θεσσαλονίκη 1991.
 31. Ευσταθιάδης Στάθης, "Το τραγούδι της Λεμόνας", Ποντιακή Εστία 12, 454-459, "Παναγία Σουμελά", Αθή­ναι 1976.
 32. Ευσταθιάδης Στάθης, Τα τραγούδια του ποντιακού λαού, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1981.
 33. Ζάλιος Χρήστος, «Οι λαϊκοί οργανοπαίχτες της Νάουσας από τα μέσα του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα» περ. Παράδοση και τέχνη, τ.80, σελ.12-13.
 34. Ζάλιος Χρήστος, «Οι χοροί και τα τραγούδια του μακεδονικού γάμου στα χωριά της Νάουσας στις αρχές του 20ου αιώνα», περ. Παράδοση και τέχνη, τ.86, σελ. 23-24, Μάρτιος-Απρίλιος 2006.
 35. Ζάλιος Χρήστος, Δημήτρης Βογιατζής ή Μήτρος Χαϊβάνος (1870-1942), ο πρώτος Ναουσαίος ζουρνατζής, εφημ. Νέοι Καιροί, 17/2/2007.
 36. Ζάλιος Χρήστος, Οι λαϊκοί οργανοπαίχτες και οι κομπανίες της Νάουσας 1870 – 1970, Πρακτικά 20ου Παγκόσμιου Συνέδριου για την έρευνα του χορού, Αθήνα, 25-29 Οκτωβρίου 2006.
 37. Ζάλιος Χρήστος, Οι φιλαρμονικές στη Βέροια και τη Νάουσα στις αρχές του 20ου αιώνα, περ. ΛΑΜΔΑ, τ. 29, Μάρτιος 2007.
 38. Ζάλιος Χρήστος, Ρυθμοί και ρυθμική αρίθμηση των χορών, στο αποκριάτικο χορευτικό δρώμενο της Νάουσας Μπούλες. Μια νέα ρυθμοκινητική προσέγγιση στους χορούς του δρώμενου που θεωρούνται ελεύθερου ρυθμικού τύπου. Πρακτικά 21ου Παγκόσμιου Συνέδριου για την έρευνα του Χορού, Αθήνα, 5-9 Σεπτεμβρίου 2007.
 39. Ζάλιος Χρήστος, Φιλαρμονική Εταιρεία Ναούσης, Νάουσα 2005.
 40. Ζώτος Μ., «Το δημοτικό τραγούδι της Βορείου Ηπείρου», Πρακτικά Γ΄ Συμπο­σίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, Θεσσαλονίκη 1979.
 41. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., «Μουσική αποστολή στην Ήπειρο», Επετηρίς Φιλοσοφικής σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. Ζ', εκδ. Δωδώνη, Ιωάν­νινα, 1978.
 42. Καβακόπουλος Παντελής, "Ένα σπάνιο αρχαίο μετρικό σχήμα στη δημοτική μουσική της Μα­κεδονίας", 5ο διεθνές συμπόσιο "Αρχαία Μακεδονία", 645-652, Θεσσαλονίκη 1992.
 43. Καβακόπουλος Παντελής, "Η Θράκη στη μουσικοχορευτικη ελληνική παράδοση", 6ο Συμπό­σιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου, 181-192, Ίδρυμα Μελε­τών Χερσονήσου Αίμου, Θεσσαλονίκη 1991.
 44. Καβακόπουλος Παντελής, "Η σύνθετη ρυθμική πολυμορφία στα δημοτικά τραγούδια της Θράκης", Συμπόσιο "Η ιστορική...έρευνα για τη Θράκη", 431-449, Θεσσα­λονίκη 1988.
 45. Καβακόπουλος Παντελής, "Καταλυτικά στοιχεία στα τραγούδια του Μωριά", Πελο­ποννησιακά 16, 90-96, Αθήνα 1985-86.
 46. Καβακόπουλος Παντελής, "Κλειστός. Μουσική και χορευτική δομή", 1ο Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών, 277-291, Λαμία 1993.
 47. Καβακόπουλος Παντελής, "Μουσικοχορευτική θεματογραφία. Συγκριτική παρουσία­ση", 5ο Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου, 39-49, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών, Θεσσαλο­νίκη 1989.
 48. Καβακόπουλος Παντελής, "Ο μετσοβίτικος Συγκαθιστός", 1ο Συνέδριο Μετσοβίτικων Σπουδών, 105-118, Εξωραϊστικός Σύλλογος Μετσόβου, Αθήνα 1993.
 49. Καβακόπουλος Παντελής, "Οργανικά γυρίσματα στο δημοτικό τραγούδι", 4ο Συμπόσιο Λαο­γραφίας 25-53, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1983.
 50. Καβακόπουλος Παντελής, "Τα θεσσαλικά τραγούδια και οι επιδράσεις από τις γύρω περιοχές...", Θεσσαλικά Χρονικά 13, 81-93, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, Αθήνα 1980.
 51. Καβακόπουλος Παντελής, "Τρία αρχέγονα μουσικοχορευτικά μοτίβα της Κρήτης", Λαογραφία 31, 253-271, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1976-1978.
 52. Καβακόπουλος Παντελής, "Τσακίσματα και επιφωνήματα στο Θεσσαλικό τραγούδι", Θεσσαλικά Χρονικά 15, 461-471, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία των Θεσσαλών, Αθήνα 1984.
 53. Καβακόπουλος Παντελής, "Χοροί και μελωδίες της Δυτικής Θράκης", 2ο Συμπόσιο Λαογρα­φίας 97-112, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, Θεσσαλονίκη 1976.
 54. Καβακόπουλος Παντελής, Καθιστικά της Σωζόπολης. Χορευτικά της Θράκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσ­σαλονίκη 1993.
 55. Καβακόπουλος Παντελής, Τραγούδια της Βορειοδυτικής Θράκης, Ί­δρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1981.
 56. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Η., Λαογραφικά, Αθήνα 1978.
 57. Καλλίνικος Θεόδουλος, Κυπριακή λαϊκή μούσα, Λευκωσία 1951.
 58. Καπελλά Θεμελίνα, Καλύμνικοι αντίλαλοι, Αθήνα 1981.
 59. Καρακάσης Λαίλιος, "Λαϊκά τραγούδια και χοροί της Σμύρνης", Μικρασιατικά Χρο­νικά 4, 301-316, Ένωσις Σμυρναίων, Αθήνα 1948.
 60. Καρακάσης Σταύρος, "Εκθεσις μουσικής αποστολής εις Ζάκυνθον", Επετηρίς Λαο­γραφικού Αρχείου, 18-19, 262-268, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1967.
 61. Καρακάσης Σταύρος, "Μουσική αποστολή εις την περιφέρειαν Παγγαίου Μακεδο­νίας", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 13-14, 421-429, Ακαδημία Αθη­νών, Αθήναι 1962.
 62. Καρακάσης Σταύρος, "Μουσική αποστολή εις Χαλκιδικήν", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 11-12, 333-341, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1958-1959.
 63. Καρακάσης Σταύρος, "Μουσική αποστολή εις Χίον", Επετηρίς Λαογραφικού Αρ­χείου 15-16, 273-285, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1964.
 64. Καρακάσης Σταύρος, "Μουσική και λαογραφική αποστολή εις Κεφαλληνίαν", Επε­τηρίς Λαογραφικού Αρχείου 10-11, 359-373, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1969.
 65. Καρακάσης Σταύρος, Ελληνικά μουσικά όργανα, Δίφρος, Αθήνα 1970.
 66. Καράς Σίμων, Η βυζαντινή ακολουθία του γάμου, Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής, Αθήναι 1988.
 67. Κρητσιώτη Μαριγούλα & Ράφτης Άλκης, "Σχέσεις τραγουδιού και χορού στην Κάρπαθο", 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Έρευνα του Χορού, 103-111, Δ.Ο.Λ.Τ, Αθήνα 1987.
 68. Κυριακίδης Παντελής, Το τραγούδι του σκλάβου, Αθήνα 1947.
 69. Λάβδας Α., «Πεντάφθογγοι κλίμακες εν τη δημώδη μουσική της Ηπείρου», Ηπει­ρωτική Εστία, Ιωάννινα 1958.
 70. ΛΑΜΠΕΛΕΤ Γ., Η Ελληνική δημώδης μουσική, 60 τραγούδια και χοροί, 1934
 71. ΛΑΜΠΕΛΕΤ Γ., Ο εθνικισμός στην Τέχνη και η Ελληνική δημοτική μουσική, εκδ. Ρόδον, Αθήνα 1986.
 72. Λαμπελέτ Γεώργιος, Η ελληνική δημώδης μουσική, Αθήναι 1933.
 73. Λαμπελέτ Γεώργιος, Ο εθνικισμός στην τέχνη και η ελληνική δημώδης μουσική, Το Ρόδον, Α­θήνα 1986 (αρχική έκδοση 1928).
 74. Λαμψίδης Οδυσσέας, Μελωδίαι δημωδών ασμάτων και χορών των Ελλήνων Πο­ντίων, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1977.
 75. Λάντζος Βασίλης, Η μουσικοχορευτική παράδοση των Προμάχων, Αδημοσίευτη εργασία 1989.
 76. Λιάβας Α., Οι μουσικές στο Αιγαίο, Υπ. Πολιτισμού - Υπ. Αιγαίου, Αθήνα 1987.
 77. Λιουδάκη Μ., «Μαντινάδες», Λαογραφικά Κρήτης, Α', Αθήνα 1936.
 78. ΛΟΥΚΑΤΟΣ Δ., «Ο Κεφαλονίτικος Μπάλλος και τα τραγούδια του», Επτανησιακό ημερολόγιο, 1962, σσ. 130-131.
 79. Λουκάτος Δημήτρης, "Το χορευτικό τραγούδι του Μέρμηγκα στην Κεφαλονιά", Κε­φαλληνιακά Χρονικά 4, 321-336, Αργοστόλι 1980-82.
 80. Λουκάτος Δημήτριος, "Ο κεφαλονίτικος μπάλος", Ηώς 58-60, 116-120, Αθήνα 1962.
 81. ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ Δ., Αρχαία Ελληνική Μετρική. Μία πρώτη προσέγγιση, εκδ. Παρα­τηρητής, Θεσσαλονίκη 1983.
 82. Μαζαράκη Δέσποινα, Το λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα, Κέδρος, Αθήνα 1984 (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών: 1959).
 83. Μακρής Μανώλης, Δωδεκανησιακά δημοτικά τραγούδια, Πρίσμα, Ρόδος 1983.
 84. Μανωλάς Μανώλης, "Λαϊκοί οργανοπαίκτες και λαϊκά όργανα στην Κόρωνο", Να-ξιακά 2, 34-37, Ομοσπονδία Ναξιακών Σωματείων, Αθήνα 1985.
 85. Μαρίνης Κώστας, Αντίλαλοι από το χωριό μας, Αθήνα 1929.
 86. Μάρκου Δημήτριος, Τα μουσικά οργανάκια του Αγίου Πέτρου, Αθήνα 1979.
 87. Μάρκου Κωνσταντίνος, Δημοτικά τραγούδια Κονιάκου Δωρίδος, Αθήνα 1978.
 88. Μαρρές Γιάννης, "Πρωτομαγιάτικα τραγούδια", Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο 1967, 160-164, Αθή­να 1967.
 89. Μαστροκώστας Βλ. & Μητροπέτρος Χρ., Συλλογή δημοτικών τραγουδιών στη Νότια Εύβοια, Πνευματικό Κέντρο Καψάλων Εύβοιας, Αθήνα 1993.
 90. Ματαυτσής Βασ., "Παλαιά τραγούδια Κασσάνδρας (Βάλτας)", Χρονικά της Χαλκιδικής 9-10, 348-384, Ιστορικά και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1965.
 91. Μαυρής Νικόλαος & Παπαδόπουλος Ευ., Δωδεκανησιακή Λύρα. Τόμος 1. Κασιακή λύρα, Νέα Ηχώ, Πορτ-Σάιδ 1928.
 92. Μιχαήλ-Δέδε Μαρία, "Τα τραγούδια και οι χοροί των Αναστενάρηδων", Θρακικά 2/1, 75-129, Θρακικό Κέντρο, Αθήναι 1978.
 93. Μιχαήλ-Δέδε Μαρία, "Τα τραγούδια της Ρόκας στη Γαλατινή Κοζάνης", Μακεδονι­κή Ζωή 197, 37-40, Θεσσαλονίκη 1982.
 94. Μιχαήλ-Δέδε Μαρία, Αρβανίτικα τραγούδια. Σειρά 1, Καστανιώτης, Αθήνα 1978.
 95. Μιχαήλ-Δέδε Μαρία, Αρβανίτικα τραγούδια. Σειρά 2. Καστανιώτης, Αθήνα 1981.
 96. Μιχαήλ-Δέδε Μαρία, Γιορτές, έθιμα και τα τραγούδια τους, Φιλιππότης, Αθήνα 1987.
 97. Μιχαήλ-Δέδε Μαρία, Ο χορός και το τραγούδι στα Μεσόγεια Αττικής, Αθήνα 1988.
 98. Μιχαηλίδης-Νουάρος Μιχαήλ, Τα δημοτικά τραγούδια Καρπάθου, Χαλκιόπουλος, Αθήναι 1928.
 99. Μουσελίμης Σπύρος, Δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου. Περιφέρεια Σουλίου. Ηπειρωτική Εστία, Γιάν­νινα 1966.
 100. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε., «Ρυθμοί και χοροί Ελλήνων και Βουλγάρων», Λαογραφία, τ.17, 1959.
 101. Μπαζιάνας Νίκος, "Οι ρυθμοί στα τραγούδια και τους χορούς της Δυτικής Θεσσα­λίας", Τρικαλινά 8, 447-458, Φ.Ι.ΛΟ.Σ, Τρίκαλα 1988.
 102. Μπαζιάνας Νίκος, "Τραγούδια και χοροί της Δυτικής Θεσσαλίας", Θεσσαλικά Χρονικά 13, 151-157, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, Αθήνα 1980.
 103. Μπαζιάνας Νίκος, "Χοροί και τραγούδια από το καραγκούνικο Σεργιάνι της Θεσσα­λίας", 6ο διεθνές συνέδριο, 11-15, Δ.Ο.Λ.Τ., Αθήνα 1992.
 104. Μπογέα Ρούλα, "Ο χορός, η μουσική και το τραγούδι στο χωριό Οίτυλο της Λακω­νικής Μάνης", 4ο διεθνές συνέδριο, 93-100, Δ.Ο.Λ.Τ., Αθήνα 1990.
 105. Μποτετζάγιας Αλέξανδρος, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, Νάκας, Αθήνα 1960;.
 106. Ντόκας Βαγγέλης, Συνήθειες και τραγούδια του χωριού μου (Παλαιοχώρι Σιράκου Ιωαννίνων), Ιωάννινα 1965.
 107. Ξηροτύρης Ζάχος, Λαϊκά όργανα και χοροί της Ρούμελης, Αθήνα 1992.
 108. Οικονομίδης Δημ. Β., "Λαϊκά μουσικά όργανα και χοροί των Ναξίων", Ναξιακά 2, 29-33, Ομοσπονδία Ναξιακών Σωματείων, Αθήνα 1985.
 109. Παϊδούση Γιόνα, Τα Βίλια του Κιθαιρώνα και τα αρβανίτικα τραγούδια τους, Αθή­να 1980.
 110. Παντελίδης Χ., "Οι ποιητάρηδες της Κύπρου", Λαογραφία 7, 115-120, Ελλη­νική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1923.
 111. Παπαγεράκης Ιωάννης, "Άσματα, τοπωνύμια, ήθη και έθιμα Βάβδου και Βραστών", Χρονικά της Χαλκιδικής, 19-20, 47-107, Ιστορική και Λαογρα­φική Εταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1970.
 112. Παπαγεράκης Ιωάννης, "Εθιμα και τραγούδια του γάμου Βάβδου", Χρονικά της Χαλκιδικής 1, 76-97, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλ­κιδικής, Θεσσαλονίκη 1961.
 113. Παπαδάκης Αριστογείτων, "Χάλκη. Η νήσος της μουσικής, της ποιήσεως και του χορού", Δωδεκανησιακό Ημερολόγιο 9, 99-197, Αθήνα 1932.
 114. Παπαδάκης Αριστογείτων, "Χαλκίτικοι χοροί και μουσική", Δωδεκάνησος 3, 25-32, Αθήναι 1925-1926.
 115. Παπαδάκης Γιώργος, Λαϊκοί πραχτικοί οργανοπαίχτες, Επικαιρότητα, Αθήνα 1983.
 116. Παπασπυρόπουλος Θεόδωρος, 32 είδη ελληνικών χορών, Άσματα 46, Σιδερής, Αθήνα 1931.
 117. Παπασπυρόπουλος Θεόδωρος, Ελληνικοί χοροί. Άσματα 35. Σειρά 2, Σιδε­ρής, Αθήνα 1933.
 118. Παπαχριστοδούλου Χ., "Δημοτικά τραγούδια της Ρόδου", Λαογραφία 19, 96-158, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Α­θήναι 1960-61.
 119. Παπουτσής Γιάννης, "Δημοτικά τραγούδια Μοναστηρακίου. Μαντζουράνα", Το Μοναστηράκι 10, 4. Πολιτιστικός Σύλλογος Μοναστηρακιου Δράμας, Δράμα 1992.
 120. Παχτίκος Γεώργιος, 260 δημώδη ελληνικά άσματα, Π. Σακελλαρίου, Αθήνα 1905.
 121. Πέρδικα Νίκη, Σκυριανά δημοτικά τραγούδια, Αθήνα 1937.
 122. Περιστέρης Σπύρος, "Μουσική αποστολή εις Αιτωλίαν και Ακαρνανίαν", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 13-14, 413-420, Αθήναι 1962.
 123. Περιστέρης Σπύρος, "Μουσική αποστολή εις Ευρυτανίαν", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 11-12, 321-327, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1958-1959.
 124. Περιστέρης Σπύρος, "Μουσική αποστολή εις Ναυπακτίαν και Μεσολόγγιον", Επετηρίς Λαο­γραφικού Αρχείου 9-10, 422-424, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1955-57.
 125. Περιστέρης Σπύρος, "Μουσική αποστολή εις Ρόδον και Κω", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 11-12, 278-286, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1958-1959.
 126. Περιστέρης Σπύρος, "Μουσική λαογραφική αποστολή εις επαρχίαν Βονίτσης και εις Λευκά­δα", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 18-19,344-363, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1967.
 127. Περιστέρης Σπύρος, Δημοτικά τραγούδια Ηπείρου και Μωριά, Συνοδινός, Αθήναι 1950.
 128. Περιστέρης Σπύρος, Ο πεντάσημος ρυθμός εις τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια", Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας 25,122-135, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1977-1980.
 129. Περσείδης Βασίλειος, Το εθνικό μας τραγούδι, τόμος 1, Τάσος Πιτσιλάς, Αθήνα 1983.
 130. Πετρόπουλος Δημήτριος, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμος 2, Ζαχαρό­πουλος, Αθήναι 1959.
 131. Πίπιλας Κ., Δημοτικοί χορευτικοί ρυθμοί Δεσκάτης Γρεβενών, Δεσκάτη, 1973, ανέκδοτο χειρό­γραφο.
 132. Πολίτης Α., «Το δημοτικό τραγούδι», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ', Εκδοτική Αθη­νών, Αθήνα, 1975, σσ. 284-299.
 133. ΠΟΛΙΤΗΣ Ν., «Γνωστοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων», Λαογραφικά σύμμεικτα, Α', Αθήνα 1920.
 134. Πολίτης Νικόλαος, "Ακριτικά άσματα. Ο θάνατος του Διγενή", Λαογραφία Χ 169-275, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1909.
 135. Ράφτης Άλκης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου "Χορός-Μουσική στο λαϊκό πολιτισμό", Λάρισα 16-20/5/1990, Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης - Ελληνικό Τμήμα, Αθήνα 1990.
 136. Ρήγας Γεώργιος, "Άσματα Σκιάθου", Παράρτημα Φόρμιγγος 2/3/1, 54-56, Αθήναι 1910;
 137. Σακελλαρίδης Κώστας, Το νισυρικό δημοτικό τραγούδι, Εταιρεία Νισυριακών Μελετών, Αθήνα 1965.
 138. Σέττας Δημήτριος, "Μουσική λαογραφική αποστολή στη Βόρεια Εύβοια. Κατάλογος 305 ηχογραφήσεων", Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 10, 1-23, Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Αθήνα 1963.
 139. Σέττας Δημήτριος, Εύβοια, λαϊκός πολιτισμός. Τραγούδια, επωδές, παραδόσεις. Σπανός, Α­θήνα 1976.
 140. Σεφερλής Παναγιώτης, "Τραγούδια της Αιγίνης, του Άργους και άλλων τόπων", Λαογραφία 4, 60-69, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Αθήναι 1914.
 141. Σηφάκης Γρ., Για μια ποιητική του Ελληνικού Δημοτικού Τραγουδιού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1988.
 142. Σηφόπουλος Τσαμπίκος, Παραδοσιακά τραγούδια του χωριού Αφάντου Ρόδου, 1982.
 143. Σκούρας Γεώργιος, "Το Κλειστό. Χορός και τραγούδια στο Νεοχώρι Υπάτης", Στερεά Ελλάς 58, 3-32, Αθήνα 1974.
 144. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Γ. - ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Σπ., Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τ. Γ', Μουσι­κή Εκλογή, Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 10, Αθήνα 1968.
 145. Σταμούλη-Σαραντή Ελπινίκη, "Δημοτικά τραγούδια της Θράκης", Θρακικά 11, 1-281, Θρακικόν Κέντρον, Αθήναι 1939.
 146. Ταρσούλη Γεωργία, Μωραΐτικα τραγούδια Κορώνης και Μεθώνης, Αθήνα 1944.
 147. ΤΑΣΙΟΥ Φ., «Τραγούδια του Πολύγυρου», Λαογραφία, τ. 10, 1929-32, σσ. 261-264.
 148. Τζιάτζιος Ευάγγελος, Τραγούδια των Σαρακατσαναίων, Σιδερής, Αθήνα 1928.
 149. Τζινίκου-Κακούλη Αθηνά, Λαογραφικοί αντίλαλοι του Βελβεντού, Θεσσαλονίκη 1979.
 150. Τομπόλης Σώζος, Κυπριακοί ρυθμοί και μελωδίες, Λευκωσία 1966.
 151. Τσώνης Κώστας, "Οργανοπαίχτες και λαϊκός χορός στον Πεντάλοφο Βοΐου", 2ο πα­γκόσμιο συνέδριο για την έρευνα του χορού, 228-234, Δ.Ο.Λ.Τ., Αθήνα 1988.
 152. ΤΥΡΟΒΟΛΑ Β., Στοιχεία της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, εκδ. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1988 (Σημειώσεις).
 153. Φαιδρός Γεώργιος, Περί του σμυρναϊκού μανέ, Σμύρνη 1881 (ανατύπωση, Αθήνα Κουλτούρα, 1980;).
 154. Χατζηαστερίου Αριστοτέλης (επιμ), Τα τραγούδια του Ασβεστοχωρίου. Σύλλο­γος Ασβεστοχωριτών Θεσσαλονίκης "Ο Αγιος Γεώργιος", Θεσσαλονίκη 1961.
 155. Χατζηδάκις Γ., Κρητική μουσική, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1956.
 156. Χατζηδάκις Γεώργιος, Κρητική μουσική και όρχησις, Ηράκλειον; 1910;.
 157. Χατζηδάκις Γεώργιος, Κρητική μουσική. Ιστορία, μουσικά συστήματα, τραγούδια, χοροί, Αθήνα 1958.
 158. Χατζόπουλος Βασίλης, Ο παραδοσιακός Αξιώτης λαουτιέρης, Φιλιππότης, Αθήνα 1991.
 159. Ψαρράς Μανώλης, "Παληοί ναξιακοί χοροί και τραγούδια", Ναξιακά 2, 33-34, Ομοσπονδία Ναξιακών Σωματείων, Αθή­να 1985.
 160. Ψάχος Κ., Λημώδη άσματα Σκύρου, Αθήναι 1909.
Χρήστος Ζάλιος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Νάουσα